Eerste snee

Vandaag is een begin gemaakt met de voervoorraad voor 2021!!!